Naplata potraživanja

 

Usporavanjem globalne ekonomije u posljednjih nekoliko godina došlo je do pogoršanja u platnoj disciplini i kod većih i kod manjih kompanija. .

Tehnološki napredak stvorio je nove mogućnosti i efikasnije metode naplate potraživanja. Mogućnosti za upravljanje i naplatu potraživanja su podijeljene u pet glavnih faza, koje se mogu kombinovati u određenoj mjeri ovisno o zahtjevima i potrebama klijenta, kao i o prirodi zahtjeva i prirodi saradnje.

Svakom procesu naplate prethodi analiza potraživanja na temelju kojih se za svaki proces pojedinačno i jedinstveno stvara plan i matrica procesa naplate potraživanja. Rezultat je specifičan niz koraka odnosno strategije, koji čine proces naplate potraživanja. Imamo sveobuhvatan „know-how“ u području upravljanja potraživanjima.

Dužnik Vam se vraća kao zadovoljan klijent. Kako bi održali klijenta kod Vas, postoji naš prodajni odjel u cilju vraćanja postojećih klijenata sa nuđenjem određenih „benefita“ prilikom naplate potraživanja odnosno kupovine novog proizvoda/usluge, sve u skladu sa individualnim potrebama klijenta.

Naš prioritet je brzo pribavljanje Vašeg novca održavajući dobar odnos s Vašim klijentima. Gdje je to moguće, dogovaramo planove otplate koji vode računa o financijskoj situaciji korisnika.

 

Kod naplate potraživanja susreli smo se sa slijedećim tipovima potraživanja:

Mali krediti (do 10.000 KM)

Srednji i veliki krediti (do 100.000 KM)

Potrošački krediti

Nedozvoljeno korištenje sredstava

Hipotekarni krediti i realizacija založnog prava

 Korporativni krediti

Pozajmice

Kreditne kartice

Lizing

Osiguranja

Potraživanja koja proističu iz redovnog trgovačkog kontakta

KAKO MI TO RADIMO ?

Telefonska komunikacija

Pisana Opomena

Pravna radnja

 

 

SKIP TRACING

 

Dužnika napominjemo telefonom ili putem drugih kanala: SMS, Viber, Whatsapp, E-Mail. Ova radnje se vrši iz našeg call centra, pomoću idividualno prilagođenog internog, sopstvenog softvera/aplikacije. Ove alate koristimo u ranoj naplati i najefikasniji je dio naplatnih faza.

Dužnika kontaktiramo putem pošte. Psihološki aspekt stupanja treće strane u procesu naplate je najefikasniji putem slanja pisama opomene, poziva na plaćanje. Procenat odaziva na isti je jako visok.

Kada iscrpimo sve moguće tehnike i strategije naplate u vandsudskim procesima, u dogovoru sa Klijentom poduzimamo pravne radnje.

SKIP TRACING - Usluga istraživanja novih kontakt podataka dužnika unutar i van BiH (prekogranični skip i naplata potraživanja).

Svjesni smo trenda iseljavanja građana BiH u zemlje EU i šire, i nastanka potraživanja prema istima od pravnih lica u BiH. U cilju efikasne naplate od dužnika koji se nalaze van BiH smo razvili posebnu uslugu istraživanja novih kontakt podataka za takve, te naplatu potraživanja od istih.