Naplata potraživanja

Usporavanjem globalne ekonomije u posljednjih nekoliko godina došlo je do pogoršanja u platnoj disciplini i kod većih i kod manjih kompanija. Za povjerioce takav trend stvorio je spiralu sekundarne nelikvidnosti i interne poteškoće prilikom upravljanja potraživanjima, što stvara veliki porast finansijskih troškova povezanih s ovim procesom, kao i istodobno smanjenje vlastitih finansijskih sredstava zbog nenaplaćenog potraživanja što u konačnici stvara problem daljneg razvoja kompanije.

Tehnološki napredak stvorio je nove mogućnosti i efikasnije metode naplate potraživanja. Mogućnosti za upravljanje i naplatu potraživanja su podijeljene u pet glavnih faza, koje se mogu kombinovati u određenoj mjeri ovisno o zahtjevima i potrebama klijenta, kao i o prirodi zahtjeva i
prirodi saradnje. Svakom procesu naplate prethodi analiza potraživanja na temelju kojih se za svaki proces pojedinačno i jedinstveno stvara plan i matrica procesa naplate potraživanja. Rezultat je specifičan niz koraka odnosno strategije, koji čine proces naplate potraživanja. Imamo sveobuhvatan „know-how“ u području upravljanja potraživanjima.

Dužnik Vam se vraća kao zadovoljan klijent. Kako bi održali klijenta kod Vas, postoji naš prodajni odjel u cilju vraćanja postojećih klijenata sa nuđenjem određenih „benefita“ prilikom naplate potraživanja odnosno kupovine novog proizvoda/usluge, sve u skladu sa individualnim potrebama klijenta.

Naš prioritet je brzo pribavljanje Vašeg novca održavajući dobar odnos s Vašim klijentima. Gdje je to moguće, dogovaramo planove otplate koji vode računa o financijskoj situaciji korisnika. Proces naplate se sastoji od tri faze:

    1.Pisana opomena - Dužnika prvo kontaktiramo putem pošte. Ljudi obično pisma koja dobiju od tvrtki za naplatu potraživanja shvaćaju ozbiljno, stoga je postotak odaziva visok.

    2.Telefonska opomena - Ako prvi korak nije rezultirao plaćanjem, korisnika opominjemo telefonom ili putem drugih kanala, poput SMS/Viber/Whatsapp poruke. U ovoj fazi naplaćujemo najviše dugovanja.

Kompletna komunikacija sa dužnicima se obavlja prema unaprijed definisanim scenarijima/koracima koji su kreirani u zavisnosti od industrije u kojoj se posluje, vrste dužnika, kao i situacija u kojima je dug nastao.
Koraci koji se primjenjuju omogućavajući kompanijama da značajno smanje troškove i povećaju efikasnost poslovanja, kao i da se fokusiraju na svoju osnovnu djelatnost ne gubeći vrijeme na sopstvenu naplatu.

    3.Pravna radnja - Ako ništa drugo ne uspije, ocijenit ćemo i u dogovoru s vama, poduzeti eventualnu pravnu radnju. Na temelju našeg velikog iskustva i znanja moći ćemo vas savjetovati ima li takva pravna radnja šanse za uspjeh ili ne.