Team

PREKO 20 GODINA ZAJEDNIČKOG ISKUSTVA

 

            ELVEDIN BAJRIĆ

            CEO / FOUNDER

elvedin.bajric@capitalforce.ba

linkedin.com/in/elvedin-bajrić

 

"Započeo sam svoju karijeru u marketingu i prodaji, a sa preko 12 godina profesionalnog iskustva, u  finansijskom sektoru na top menadžment pozicijama, odlučio sam da moje iskustvo radi za moje klijenteSpecijaliziran za razvoj poslovanja, prodaju i marketing usluga u finansijskom sektoru, posjedujem mogućnosti shvatanja kritičnih izazova i pojednostavljanja istih. Posjedujem veliko iskustvo u odnosima sa klijentima, te isto tako obnašam ulogu konsultanta i zastupanja naših klijenata u procesu upravljanja potraživanjima i prodaje na regionalnom tržištu, a i šire. Istovremeno sam odgovoran za razvoj poslovanja i prezentaciju kompanije. Odgovoran sam za sve organizacijske, prodajne, marketinške i analitičke aktivnosti, te vršim redovno savjetovanje sa postojećih i potencijalnih klijenata."

 

         

           ELDAN KUJOVIĆ

         COO / Co-FOUNDER

eldan.kujovic@capitalforce.ba

linkedin.com/in/eldan-kujovic

Svoju karijeru započeo sam u marketingu i prodaji odnosno direktnoj komunikaciji i prodaji usluga i proizvoda širokog spektra krajnjim korisnicima. Sa preko 8 godina profesionalnog iskustvafinansijskom sektoru kao agent za istraživanje tržišta, agent u naplati, saradnik za obradu kreditnih zahtjeva i rukovodilac sektora naplate unosi više nego dovoljno direktnog iskustva u svakodnevne operacije, personalizirajući i prilagođavajući iste potrebama i zahtjevima klijenata. Fokus mi je na savjetovanju, treningu i motivaciji call centar operatera u cilju poboljšanja komunikacionih vještina i boljeg razumijevanja procesa naplate potraživanja u cjelosti. Isto tako, vršim svakodnevnu komunikaciju, rješavanje upita i izvještavam prema klijentima o poduzetim mjerama i rezultatima. Istovremeno sam jedan od osnivača kompanije, te sa svojim iskustvom i željom cilj mi je doprinijeti zadovoljstvu naših klijenata.”